Author name: Đội ngũ IMO Agency

Học viện IMO Marketing Online phát triển từ 2012 trên nền tảng phát triển và đào tạo hàng trăm khóa học Marketing Online. IMO tập hợp các chuyên gia huấn luyện nhân lực nền tảng số để có một nghề Digital chuyên nghiệp, thực chiến trong xã hội 4.0 hiện nay.

Scroll to Top