Mục lục bài viết

tong-hop-plugin-jquery-min

Hướng dẫn viết plugin jQuery cho riêng bạn

Nếu bạn là nhà phát triển JavaScript, có lẽ bạn đã nghe nói về jQuery, nhưng bạn có biết cách sử dụng nó để tạo plugin của riêng mình không? Tham khảo bài viết này để bắt đầu học cách viết plugin jQuery với IMO.

jQuery là gì?

jQuery là một thư viện JavaScript, được tích hợp sẵn các tác vụ thường dùng nên người dùng có thể sử dụng lại một cách đơn giản mà không cần thêm mã bổ sung.

jQuery bổ sung một API rất dễ sử dụng, tương thích với nhiều trình duyệt và cho phép điều hướng HTML, hoạt ảnh, thao tác DOM và xử lý sự kiện dễ dàng hơn. jQuery không chỉ có thể mở rộng mà còn rất bền. Nhờ đó, coder tiết kiệm thời gian và tối ưu hóa hiệu suất công việc.

[block_content id=”1534″]

Plugin jQuery là gì?

jQuery bao gồm các đối tượng nguyên mẫu mà tại một số điểm có thể yêu cầu mở rộng. Với mục đích tương tự, các plugin jQuery đã được tạo để cho phép các đối tượng kế thừa bất kỳ phương thức bổ sung nào được thêm vào.

Ngoài ra, các phương thức bổ sung này không bị cô lập mà được gọi cùng với phần còn lại của các phương thức (kế thừa) khi tạo đối tượng jQuery.

Các plugin jQuery có sẵn dưới dạng các biểu mẫu tồn tại riêng lẻ trong thư viện jQuery. Tuy nhiên, nếu cái gì mới thì plugin cũng có thể tạo tùy ý và sẽ rất khó để thực hiện.

JQuery hoạt động như thế nào?

Để hiểu cách hoạt động của jQuery, chúng ta có thể tóm tắt như sau:

  • Tạo một tài liệu HTML với tất cả các đánh dấu cơ bản và gọi tệp jQuery.js.
  • Các nhà phát triển đã nghĩ trước và xây dựng các đoạn mã thực thi thành một hàm onload() để đảm bảo rằng các lệnh sẽ chạy ngay khi tài liệu được tải vào trình duyệt.
  • Đôi khi, do sự chậm trễ trong việc tải hình ảnh, tài liệu không tải toàn bộ. Để đảm bảo rằng tài liệu hoàn chỉnh sẵn sàng hoạt động sau khi tải, các nhà phát triển đã cung cấp quyền truy cập sẵn sàng cho sự kiện vào mã của họ.
  • Tập lệnh hoàn chỉnh sẵn sàng cho sự kiện với chức năng được gói gọn trong đó, được đặt bên trong tài liệu HTML đã tạo trước đó. Lưu và khởi chạy tài liệu để đảm bảo rằng mã của bạn chạy với đầu ra hiển thị.
  • Hàm này có thể chứa các sự kiện (tiểu sự kiện) hoặc lệnh để thực hiện một tác vụ nào đó.

Chữ ký Plugin cơ bản là gì?

plugin-jquery-co-ban-min
Plugin Jquery cơ bản

Plugin bắt đầu tạo danh tính của nó như được hiển thị ở trên, pluginName được thay thế bằng tên của plugin bạn đang tạo, theo sau là hàm và bất kỳ tham số bắt buộc nào trong ngoặc đơn.

Câu lệnh tiếp theo bên trong hàm “this.css” là đảm bảo rằng CSS được áp dụng cho một số đoạn văn bản nhất định để làm cho văn bản có màu vàng. Dòng cuối cùng gọi chức năng plugin để biến tất cả các liên kết có thẻ “a” thành màu vàng.

Protecting $ Alias ​​và thêm phạm vi

Một plugin jQuery luôn được viết với giả định rằng sử dụng $ là bí danh cho hàm jQuery, $ khá nổi tiếng trong các thư viện JavaScript. Vì vậy, khi cần nhiều thư viện jQuery, có thể xảy ra xung đột với việc sử dụng $.

Do đó, để cho phép sử dụng jQuery với các plugin khác có $, chúng ta cần đặt mã bên trong biểu thức của hàm được gọi ngay lập tức. Tiếp theo là chuyển jQuery và sau đó đặt tên cho tham số của nó là $.

Adding Private Methods và Variables

Trong JavaScript, các hàm chứa một số biến và các hàm khác được truy cập chủ yếu bên trong hàm, điều này làm cho các phần tử trở nên riêng tư hơn. Hàm efxpressions được gọi ngay lập tức cung cấp cách tốt nhất để truy cập các biến riêng và phương thức riêng của nó.

Bạn có thể đọc thêm về các phương thức hoặc biến riêng tư tại đây sau khi vấn đề răng cưa ($) đã được giải quyết:

private-method-min
Private Method

Chỉ một biến riêng có thể được thêm vào và được phép sử dụng thông qua hàm có tên là instant:

variables-min
Variables

Các phương thức riêng tư chỉ có thể được gọi từ phạm vi chức năng, chỉ các phương thức riêng tư hoặc công khai khác mới có thể gọi các phương thức riêng tư đó. Điều này cũng áp dụng để truy cập các biến riêng tư.

Adding Public Methods

public-method-min
Public Method

Việc thêm các phương thức vào plugin jQuery được thực hiện giống như trong các phương thức riêng tư. Sự khác biệt duy nhất là việc thực hiện phương thức. Khi phương thức được cung cấp toán tử “this”, phương thức đó sẽ trở thành công khai.

Bằng cách này, bạn cũng có thể truy cập nó từ bên ngoài phạm vi của chức năng. Mục đích của việc thêm các phương thức công khai như vậy có thể là để thực thi một hàm ngoài phạm vi hoặc để truy cập các biến và phương thức công khai ngoài phạm vi.

Chấp nhận các tùy chọn để customize plugin

customize-plugin-min
Customize plugin

Có những trường hợp plugin của bạn bắt đầu trở nên phức tạp hơn khi bạn thêm nhiều phương thức hơn vào chúng. Do đó, bạn cần làm cho plugin của mình bắt đầu chấp nhận một số tùy chọn và làm cho chúng dễ tùy chỉnh hơn.

Kết hợp tất cả các phương thức

Kết hợp tất cả các kỹ thuật, plugin mẫu sau được biên dịch:

tong-hop-plugin-jquery-min
Tổng hợp plugin jQuery

Ở đây, phương thức “each()” được sử dụng để lặp qua một tập hợp các phần tử. Ngoài ra, giá trị trả về của phương thức này là this.append(). Phương thức này chấp nhận một cuộc gọi lại mà khi trả lại sẽ cho phép chúng tôi xem mục nào được thêm vào bộ sưu tập.

Lưu ý là bạn nên chọn hosting có đủ dung lượng lưu trữ để chứa các file cần thiết cho website của bạn (như thư viện jQuery và plugin jQuery bạn vừa viết). Điều này có thể khiến trang web bị trục trặc hoặc ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng.

Kết luận

Việc sử dụng jQuery hay plugin jQuery là điều cần thiết đối với bất kỳ ai sử dụng JavaScript. Điều này có thể mang lại cho bạn một lợi thế trong quá trình mã hóa. IMO hy vọng sau bài viết này các bạn có thể hiểu rõ hơn về jQuery và các plugin jQuery mình viết cho mình. Chúc may mắn!

Link bài viết Hướng dẫn viết plugin jQuery cho riêng bạn: https://imo.com.vn/huong-dan-viet-plugin-jquery-cho-rieng-ban/

Scroll to Top